Trenčiansky triatlón

Logo behu

logo behu tn triatlon

Hlavný partner

logo velke sportkemp

Ostatní partneri

Organizačné informácie

Organizátor:

Sportkemp o.z.

Dátum konania:

22.6.2024

Miesto konania:

Letná mestská plaváreň Trenčín

Prihlasovanie:

Online na stránke www.výsledkovyservis.sk.

Počet pretekárov:

Naraz max. 25 pretekárov po intervali 30 min..

Parkovanie:

Pred plavárňou.

Prezentácia:

Minimálne 30 min. pred svojou rozplavbou.

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Lekárska pomoc:

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku na štarte čiže aj v cieli.

Občerstvenie:

Na bežeckom úseku 2,5km a v cieli.

Vyhodnotenie/meranie času:

Ručné meranie.

Informácie o štartovnom

Štart:

6:30 prvá rozplavba
7:00 druhá rozplavba
7:30 tretia rozplavba
8:00 štvrtá rozplavba
8:30 piatá rozplavba

Cieľ:

Mestská plaváreň Trenčín

Štartovné:

15 € do 20.6.2024
Na mieste je štartovné 30 €.

Hlavný pretek:

Šprint 750 m – 18 km – 5 km.

Kategórie:

Len pre dospelých (muži a ženy).

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Registrácia:

Je platná až po zaplatení štartovného do 22.6.2024, isté miesto v danej rozplavbe ma iba prvých 25 pretekárov v registrovanej rozplavbe. Ostatným bude pridelená rozplavba organizátorom.

Ohlásenie neúčasti pretekára:

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Chcem sa registrovať

Chcem sa registrovať

Mapa trate

voda - beh - cyklo

750 m - 5 km - 18 km

Plávanie bude prebiehať na vonkajšom bazéne Trenčianskej mestskej plavárni, cyklistický okruh (Orechové, Hrabovka, Skalka) a bežecká časť sa nachádza na hrádzi v blízkosti mestskej plavárni.

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.