Beh od hradu k hradu (Beckov - Trenčín)

Logo behu

logo behu salming beh

Hlavný partner

Ostatní partneri

Organizačné informácie

Organizátor:

Sportkemp o.z.

Dátum konania:

12.10.2024

Miesto konania:

Beckov (36) Selec (26) Soblahov (10)

Prihlasovanie:

Online na stránke www.výsledkovyservis.sk.

Počet pretekárov:

neobmedzene

Parkovanie:

pri mestskej plavárni

Prezentácia:

Prezentácia sa začína vždy 2 hodiny pred štartom na mieste, kde začína Váš pretek a končí vždy 30 minút pred štartom Vášho behu.

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Lekárska pomoc:

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku na štarte čiže aj v cieli.

Šaťňa a úschovňa:

Veci budú pretekárom prevezené do cieľa.

Občerstvenie:

Na 9 km, 14 km, 21 km, 26 km, 30 km bude k dispozícii: ovocie, iontový nápoj, voda, nealko pivo.

Vyhodnotenie/meranie času:

Bude použitá ručná časomiera.

Informácie o štartovnom

Štart:

zlatá 36,6 km (1270) pri hrade Beckov
strieborná 26 km (825) Selec – pohostinstvo Selec
bronzová  10,6 km (237) Soblahov – PRO AUTIS (bývala horáreň)
štafeta 36,6 km (1270) pri hrade Beckov

Cieľ:

Lesopark Brezina v blízkosti Trenčianského hradu.

Štartovné:

do 11.10.2024:
zlatá – 20 €
strieborná – 20 €
bronzová – 10 €

Čast štartu:

Zlatá 10:00 hod. (Beckov)
Strieborná 10:30 hod. (Selec)
Bronzová 11:00 hod. (Soblahov)

Pre pretekárov bude zabezpečený odvoz k štartu (Beckov neskôr Selec, Soblahov). Čas odchodu autobusu je 8:30 hod pri hotely Veverica na lesoparku brezina (cca 1km od cieľa) a 8:45 pri (krytej) mestskej plavárni, kde je možné zaparkovať aj vaše auto. Takisto pretekárom prevezieme ich potrebné veci priamo do cieľa.

Disciplíny:

Štafeta sa môže skladať z trojčlenného družstva. Účastník štafety sa nemôže zúčastniť celého preteku.

Všetci účastnici štafety sa prepravujú k stanovištiam individuálne.

Štafetové úseky:

1. Beckov – Selec    9 km (421)
2. Selec – Soblahov 17 km (612)
3. Soblahov – Trenčín 10,6 (237)

Kategórie:

Min. vek 18 rokov.
Muži
M absolútne poradie
Ženy
Z absolútne poradie

Štartovné zahŕňa:

štartovné číslo
občerstvenie
možnosť uschovať si svoje veci v úschovni
prevoz osobných vecí do cieľa
odvoz na štart

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovné čísla:

Štartovné číslo si bežec umiestni na hrudi. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Ohlásenie neúčasti pretekára:

Akúkoľvek zmenu je možné vykonať maximálne 7 dní pred pretekom. Po tomto termíne nie je možná žiadna úprava.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Chcem sa registrovať

Chcem sa registrovať

Mapa trate

lesný terén, miestami skalnatý chodník, viackrát prechod cez potok

Organizatór si vymedzuje právo z bezpečnostných dôvod čiastočne upraviť dĺžku trate.
behu od hradu k hradu<br>
Beckov - Trenčín

preskumaj trať

behu od hradu k hradu
Beckov - Trenčín

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.